Go straight to content
<
<
Engstelse hos barn og unge (EBU)

Engstelse hos barn og unge (EBU)

Forskningsprosjektet vil undersøke angstproblematikk i et normalutvalg av barn og ungdom. Studiet vil gjøre det mulig å normere to foreldre- og selvrapporteringskalaer for angstsymptomer (SCAS/CALIS) som brukes i forskning og klinisk bruk i Norge, men som vi ikke har normdata på. Forskningsprosjektet vil også undersøke andre problemstillinger som: 1) hvor mange barn med angstproblemer som har kontakt med hjelpeapparatet, 2) hva som kjennetegner gruppen med barn som har både angstproblemer og eksternaliserende problemer, og 3) om barn med angstproblemer har dårligere selvfølelse og dårligere søvn enn barn som ikke har disse problemene. Det er gjort lite forskning på barn som har både angstproblemer og eksternaliserende problemer, og på selvfølelse/søvn i denne gruppen, og det foreliggende forskningsprosjektet vil kunne bidra med kunnskap om disse temaene.

Project facts

Name

Engstelse hos barn og unge (EBU)

Status

CONCLUDED

Duration

01.05.14 - 01.05.17

Project members

Jon Fauskanger Bjåstad