Go straight to content
<
<
CO2 Transport and Storage directly from a ship: flexible and cost-effective solutions for European offshore storage.

CO2 Transport and Storage directly from a ship: flexible and cost-effective solutions for European offshore storage.

Det er bredt akseptert at CCUS (karbonfangst, transport, utnyttelse og lagring) er nødvendig for å håndtere utslippene fra industrier der utslipp er vanskelige å redusere. Dette er en nøkkelteknologi som gjør det mulig å de-karbonisere et bredt spekter av industrielle anvendelser. I mange regioner i Europa gir offshore lagring en levedyktig mulighet på grunn av en rekke teknologiske faktorer (slik som tilgjengelighet av passende geologiske formasjoner), men også samfunnsmessige faktorer, da det ofte er lettere å akseptere offshore lagring fremfor lokal lagring på land. Tradisjonelle løsninger for offshore lagring omfatter landbaserte terminaler og knutepunkter samt rørledninger eller skip som kobler disse til offshore plattformer eller havbunnsinstallasjoner . Skip betraktes kun som transportløsningen for å samle CO2 ved havner og levere det til de nevnte knutepunktene. CTS vil undersøke muligheten for å bruke skip som injeksjonsfartøy (DSI). Prosjektet bygger på tidligere prosjekter som ACT ECO-BASE, H2020 Strategy CCUS og det eksisterende samarbeidet mellom NORCE og NEMO Maritime i NEMO IPN-prosjektet som støttes av RCN. DSI for permanent lagring av CO2 har som mål å tilby en kostnadseffektiv, skalerbar og fleksibel løsning med raskt implementering. Bruk av skip for injeksjon bidrar også til å redusere de visuelle virkningene av permanente offshore anlegg i områder som er avhengige av kyst- og marin turisme, og reduserer konflikter med andre marine aktiviteter, som fiskerier. DSI har potensiale til å transformere og styrke CCUS i Europa og globalt på grunn av følgende: - desentralisering og dermed mer fleksibel og effektiv tilpasning av utslippskilder og lagringssteder; - raskere implementering og omgåelse av begrensninger i rørledningstransport; - økt aksept for CCUS ved å koble mindre utslippskilder og regioner som mangler lagringskapasitet; - bidrar til å skape et pan-europeisk marked for on-demand CO2-lagring.

Contact

Roman Berenblyum

Special Adviser Subsurface Energy Solutions - Stavanger

robe@norceresearch.no
+47 51 87 50 22
+47 986 21 751

Project facts

Name

CO2 Transport and Storage directly from a ship: flexible and cost-effective solutions for European offshore storage.

Status

Active

Duration

01.12.23 - 31.12.25

Location

Bergen

Total budget

7.300.000 NOK

Research areas

Research group

Research Topics

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Project members

Samarbeidspartnere

NORCE, Equinor
See all projects