Bruk av arealstrategi i små distriktskommuner. Kartlegging av omfang og bruk