<
<
Hilde Slåtten

Hilde Slåtten

Senior Researcher

hisl@norceresearch.no
+47 56 10 72 78
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Hilde Slåtten

Division

Health & Social Sciences

Research themes

Children's mental health
Anti-bullying

More information about Hilde Slåtten

See profile in Cristin

Projects
See all
See all
Publications
Factors associated with teachers discussing and intervening against homophobic language – Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019
Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak. – Læringsmiljøsenteret 2017
Gay-related name-calling among Norwegian adolescents - harmful and harmless – Scandinavian Journal of Psychology 2015
Correlates of gay-related name-calling in schools – Psychology in the Schools 2015
Gay-related name-calling as a response to the violation of gender norms – Journal of Men's Studies 2014
Endorsement of male role norms and gay-related name-calling – Psychology of men & masulinity 2014
Seksuell orientering og levekår – 2013
Holdninger til lhbt-personer 2008-2013 – 2013
Levekår for lesbiske, homofile og bifile i Norge – 2013
A nationwide study of Norwegian beliefs about same-sex marriage and lesbian and gay parenthood – Sexuality Research & Social Policy 2012
Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homo- og horerelaterte kallenamn i ungdomsskulen – HEMIL-senteret 2012
Nei til "Homo!" og "Hore!" i ungdomsskulen. Lærarrettleiing om førebygging og handtering av kjønnsrelatert mobbing, homofobisk erting og seksuell trakassering – HEMIL-senteret 2009
Førebygging og handtering av homofobiske erting i ungdomsskulen. Revidert rapport med utprøving og forslag til tiltak – Universitetet i Bergen. HEMIL-senteret 2008
Evalueringsrapport 2. Fysisk aktivitet og måltider – HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 2008
Holdninger til lesbiske, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (LHBT-personer). En landsomfattende representativ spørreundersøkelse, 2008 – Avdeling for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen 2008
Evalueringsrapport II “Fysisk aktivitet og måltider i skolen” – HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen 2008
Førebyggjing og handtering av homofobisk erting: oversikt og forslag til tiltak – Avdeling for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen 2007
See all publications in Cristin