Arngeir Berge

Arngeir Berge

Senior Adviser, National Centre for Emergency Primary Health Care
Phone: +47 56 10 72 10
Email: arbe@norceresearch.no
Office Address: Kalfarveien 31, 5018 Bergen, Norway

Projects

Project

RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls

Project

Telefonråd

Telefonråd er et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av pasienthenvendelser, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer ved legevakter og legekontorer. Telefonråd skal sikre at pasientene får: • En ensartet vurdering og prioritering av henvendelse • Riktig fastsetting av respons og tiltak • Hjelp til egenomsorg Telefonråd består av to oppslagsverk som tidligere er gitt ut hver for seg: • «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp» som dekker tidskritiske henvendelser • «Medarbeiderråd for legevakter og allmennlegekontorer» som dekker rådgivning ved generelle allmennmedisinske problemstillinger. Fra september 2018 er Telefonråd et nettbasert verktøy som ligger på adressen telefonråd.no. Verktøyet er gratis og krever ingen brukerkonto eller innlogging. Den nye nettversjonen er oppdatert med den nye versjonen av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp fra 2018 (utgave 4). Artiklene i Medarbeiderråd ble sist oppdatert i 2011 og det faglige innholdet er sjekket mot anerkjente kilder, særlig Norsk Elektronisk Legehåndbok, Legevakthåndboken og Best Practice. Innholdet i Medarbeiderråd er i dag under totalrevidering, og det taes sikte på at en ny versjon av Telefonråd er klar for utprøving i starten av 2020. Brukerveiledning for telefonråd på nett finner du her, eller ved å gå på Nklm sine nettsider under «Nettkurs» og «Oppvakt- opplæring på legevakt». Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd og det faglige ansvaret for Medarbeiderråd. Nasjonal kompetansetjeneste for akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Medarbeiderråd var opprinnelig et grasrotprosjekt som startet ved Skien legevakt i 1989. Verktøyet har blitt oppgradert og revidert flere ganger. I 2003 ble Norsk indeks for medisinsk nødhjelp integrert, og kombinasjonen av de to oppslagsverkene fikk det nåværende navnet "Telefonråd". Elisabeth Holm Hansen (Sykepleier, ph.d.) var en av initiativtakerne til Medarbeiderråd. Hun var pådriver for og ledet arbeidet med Telefonråd i over 20 år