Oljenæringen trenger folk igjen

Fra 2018 til 2022 vil det bli behov for mellom 24-28 000 nye ansettelser i oljenæringen viser nye tall fra NORCE.