Gå rett til innhold
<
<
Kartlegging av overgrepsmottak

Kartlegging av overgrepsmottak

Helsetilbudet til overgrepsutsatte har blitt styrket gjennom sterke nasjonale satsninger. Dette har medført at det nå skal være minst ett overgrepsmottak i hvert fylke. Mottakene skal fortrinnsvis forankres i kommunale eller interkommunale legevakter og de skal utvide sitt tilbud fra å primært ivareta voldtektsutsatte til også å ivareta utsatte for vold i nære relasjoner.

Fra 2007 fikk Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) ansvaret for kompetanseheving, fagutvikling og forskning knyttet til overgrepsmottak (tilsvarende vår rolle for legevakter generelt). IS-1457 ”Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten” er det sentrale fagdokument som er lagt til grunn for virksomheten ved mottakene.

Dette prosjektet skal kartlegge hvordan situasjonen for mottakene er, hvor raskt endringene skjer og hvilke driftsbetingelser og ressurser mottakene har. Nklm har utformet er spørreskjema som ble sendt ut i 2008 og 2009 til administrativ leder ved mottakene. Prosjektet ble startet opp i 2008.

Prosjektfakta

Navn

Kartlegging av overgrepsmottak

Status

Aktiv

Periode

08.08.08 - 29.08.25

Prosjektmedlemmer

Helle Nesvold
Signe M Zachariassen