Sonja Moi

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 51 16
Mobil: +47 481 70 303
Epost: somo@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway