Go straight to content
<
<
PsykTestBarn Måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy

PsykTestBarn Måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy

En rekke norske helse-, barnevernfaglige og undervisningsinstitusjoner har implementert rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge. Vi mangler imidlertid systematisk kunnskap om måleegenskapene ved de testene som er i bruk.

De mest etterspurte testene er kanskje såkalte screeninginstrumenter, som skal fange opp de barna som trenger videre oppfølging på et tidlig stadium. Denne typen testbruk kan anses som forebyggingstiltak, hvor tidlig identifisering av underliggende problemer kan utløse tiltak som forebygger utvikling av alvorlige problemer.

For at det skal være forsvarlig å bruke screeninginstrumenter på denne måten bør man forvente at instrumentet er så nøyaktig at risikoen for feilbeslutninger basert på testresultatet blir så liten som mulig. Hvis instrumentet ikke er nøyaktig nok risikerer man å bruke ressurser på å gi oppfølging til barn som ikke har behov for det, eller, enda verre, ikke gi oppfølging til barn som burde ha hatt det.

Nøyaktighet og andre typer måleegenskaper kan undersøkes ved hjelp av forskning. Målet med PsykTestBarn er å samle inn slike forskningsresultater og gjøre dem tilgjengelige for norske testbrukere. Hensikten er at norske testbrukere baserer sine valg av tester på den forskningsbaserte kunnskapen.

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift for forskningsresultater om måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy. Alle artikler i tidsskriftet er baserte på systematiske metoder for å identifisere og velge ut forskningsresultatene, samt for å vurdere måleegenskapene.

Project facts

Name

PsykTestBarn Måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy

Status

Active

Duration

01.01.13 - 31.12.25

Research Topics

Funding

Own institution

Project members

Siri Saugestad Helland
Jannike Kaasbøll
Simon-Peter Neumer
Brynhildur Axelsdottir
Monica Martinussen