Mulige effekter av mors kvikksølveksponering fra amalgamfyllinger under svangerskap på barns utvikling

Den norske mor og barn undersøkelsen har samlet inn data fra 100 000 gravide. Målet er å generere kunnskap om miljøgifter, infeksjoner, kostholdsfaktorer, arbeidsbelastninger eller andre eksponeringer kan være ansvarlig for nedsatt helse senere i livet. I denne studien ønsker vi å undersøke effekter av eksponering fra odontologiske materialer. Utgangspunktet er debatten om prenatal eksponering overfor kvikksølv fra amalgamfyllinger kan være en risiko for fosterets utvikling. Vi vet at kvikksølv passerer placenta. I retningslinjene for bruk av tannrestaureringsmaterialer anbefales å unngå å legge fyllinger på gravide, og da spesielt med fokus på amalgamfyllinger. Man ønsker å studere om eksisterende tannfyllinger og/eller tannbehandling under svangerskapet kan ha innvirkning på barnets helse. Utfallsvariabler studeres på følgende stadier i barnets utvikling: i løpet av svangerskapet, ved fødselen, spedbarnsstadiet og småbarnsstadiet.