Sammen mot mobbing

Tiltaksprogrammet fokuserer på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og negative handlinger som kan skje mellom barn i barnehagen. Sammen mot mobbing har blant annet som mål: Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Å redusere negative handlinger mellom barna. Å øke positive handlinger mellom barna.

Logo Sammen mot mobbing grafisk