Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner for overgrepsmottak

Sist oppdatert: 10. aug. 2021

Her finner du protokoll for rettsmedisinsk undersøkelse, nasjonal sporblankett, skissetegninger, rettningslinjer for prøvetagning etc.

Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep
Pdf
DRK- Retningslinjer for legeerklæringer i volds- og overgrepssaker
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av pasient som angir seksuelt overgrep
Word
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av pasient som angir seksuelt overgrep, nynorsk versjon
Word
Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking hos kvinner
Pdf
Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking hos menn
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av pasient som angir vold i nær relasjon
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av pasient som angir vold i nær relasjon, nynorsk versjon
Word
Rettsmedisinsk protokoll ved vold i nær relasjon - kortversjon
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av pasient som angir vold i nær relasjon - veiledning
Pdf
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av pasient som angir seksuelt overgrep - veiledning
Pdf

Skisser kropp til protokoll

Skisser- alle
Pdf
Helkropp side
Image
Helkropp side høyre-venstre
Image
Helkropp side venstre
Image
Hender - forside - bakside
Image
Hoder
Image
Kvinne bakfra
Image
Kvinne forfra
Image
Kvinne forfra-bakfra
Image
Kvinnelig brystkasse
Image
Kvinnelig ytre kjønnsorganer
Image
Mann bakfra
Image
Mann forfra
Image
Mann forfra-bakfra
Image
Mann ytre kjønnsorganer
Image
Munnhulen
Image
Penis pung
Image