Rettleiing i bruk av Crowell-prosedyren

Sist oppdatert: 7. apr. 2022

Kurs i rettleiing i bruk av Crowell for dei som har teke digitalt Crowellkurs i 2021 eller våren 2022.

Kurset er på 3 halve dagar og ein må gjennomfører alle tre for å få kursbevis.