Olweusprogrammet fagdag 2022: Mobbing knyttet til kjønn og seksualitet

Hvordan kan skoler bygge kompetanse til å møte mangfoldet i elevflokken på en inkluderende måte?

Sist oppdatert: 2. mai 2022

2022 er Skeivt kulturår og markerer at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge.

Hvordan kan skoler bygge kompetanse til å møte mangfoldet i elevflokken på en inkluderende måte?

Hvordan kan vi som møter barn og unge håndtere fordommer?

Hva gjør vi når «homo» blir brukt som et skjellsord, og hvordan kan skolene håndtere mobbing og trakassering på grunnlag av kjønnsuttrykk og seksuell orientering?

Olweusprogrammets nasjonale fagdag handler i år om mobbing og trakassering knyttet til kjønn og seksualitet, og LHBTQ-elevers rett til å ha det trygt og godt.

Foredragsholderne vil dele forskning og kunnskap som vil være relevant for alle som jobber med barn og unge.

Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge eller er interessert i tematikken.

Informasjon om program og foredragsholdere kommer.

18. oktober er siste påmeldingsfrist!

Fagdag blålilla 2022 Facebook Cover 1640 924 px