Sårbare grupper

Ulikhet i helse kan henge sammen med marginalisering og utenforskap. Sårbare pasientgrupper er særlig utsatt. Derfor er kunnskap om slike tema viktig for klinisk allmennpraksis.

Sist oppdatert: 7. sep. 2021

Forskere fra AFE Bergen arbeider med prosjekter om barn som pårørende, seksuell orientering og helse, kvinnehelse, depresjon, medisinsk uforklarte plager og symptomer samt livets slutt i sykehjem.

Vi representerer en kritisk tilnærming kombinert med ressursperspektiver og utvikler klinisk kunnskap og teoretiske perspektiver på maktrelasjoner og helse. Vi bruker ulike forskningsdesign og metoder, med data fra store befolkningsundersøkelser og registre, spørreskjemaundersøkelser, fokusgrupper og individualintervjuer.

Pågående prosjekter: