Tiltak mot mobbing i barnehagen

Sist oppdatert: 17. mar. 2022

"Å ville hverandre vel"

Tiltak mot mobbing og negative handlinger mellom barn i barnehagen

Undersøkelser viser at barnehagebarn opplever mobbing, verbalt, fysisk og indirekte gjennom avvisning og utestenging. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) ved NORCE prøver ut tiltak mot mobbing i barnehagen.

Tiltaksprogrammet, Sammen mot mobbing bygger på Be-Prox som er utviklet av professor Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern i Sveits. Formålet med tiltaket er å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. Tiltaksprogrammet er prøvd ut i barnehager i Sveits. Der fungerte det godt og førte til en klar reduksjon i tallet på barnehagebarn som ble mobbet. RKBU-Vest prøver nå ut tiltaket for norske forhold tilpasset de nye lovkravene jf. Kap 8, paragraf 41-43 i Barnehageloven.

I utprøvingen av tiltakene i Norge får personalet i barnehagen tilbud om en modulbasert opplæring.

Opplæringen i Sammen mot mobbing koster ikke penger og gis av opplærte instruktører. Tiltaket inneholder arbeid med seks moduler fordelt på fem samlinger over 7-8 måneder. Vanligvis starter en opp med en heldagssamling på en planleggingsdag om høsten. Deretter er det to personalmøter om høsten og to om våren på to til to og en halv time hver gang. Ferdighetstrening og deling av praksiserfaringer blir tillagt stor vekt, og personalet prøver ut tiltakene i sine barnegrupper mellom hvert møte.

Viktige tema i opplæringen:

  • Holdninger og verdier hos de voksne i barnehagen.
  • Hvordan oppdage mobbing.
  • Hvordan snakke med barn om negative og positive handlinger som kan skje mellom barn
  • Involvering av alle barna i utarbeidingen av felles regler mot mobbing og andre negative handlinger mellom barn.
  • Å være konsekvent i oppfølgingen av avtalte regler.


Se filmen "Hva er sammen mot mobbing" (9 minutt)

Brosjyre - Sammen mot mobbing

Last ned Bokmål brosjyre
Pdf
Last ned Nynorsk brosjyre
Pdf

For mer informasjon, ta kontakt med

Ingrid Kvestad foto rune rolvsjord

Ingrid Kvestad

Forsker I - Bergen
inkv@norceresearch.no
+47 56 10 72 53
ARXPE6805

Anita Skogstrand

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
ansk@norceresearch.no
+47 56 10 72 77