Tiltak mot mobbing i barnehagen

Mobbing er ikke bare et problem i skolen. Undersøkelser viser at også barnehagebarn opplever mobbing, verbalt, fysisk og indirekte gjennom avvisning og utestenging. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) ved NORCE prøver ut tiltak mot mobbing i barnehagen. Tiltaksprogrammet, “Sammen mot mobbing”, er utviklet av professor Françoise D. Alsaker, Universitetet i Bern, Sveits. Formålet med tiltaket er å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. Tiltaksprogrammet er prøvd ut i barnehager i Sveits. Der fungerte det godt og førte til en klar reduksjon i tallet på barnehagebarn som ble mobbet. Som en del av utprøvingen av tiltakene i Norge får personalet i barnehagen tilbud om en modulbasert opplæring.

Sist oppdatert: 18. jan. 2021

Innhold

Opplæringen er gratis og satt sammen av seks moduler (à ca. 2,5 timer) fordelt på seks samlinger over 7-8 måneder. Deltakerne får mulighet til å prøve ut tiltakene i sine barnegrupper mellom hver samling. Deling av praksiserfaringer blir tillagt stor vekt.


Viktige tema i opplæringen:

  • Holdninger og verdier hos de voksne i barnehagen.
  • Hvordan oppdage mobbing.
  • Hvordan snakke med barn om negative og positive handlinger som kan skje mellom barn
  • Involvering av alle barna i utarbeidingen av felles regler mot mobbing og andre negative handlinger mellom barn.
  • Å være konsekvent i oppfølgingen av avtalte regler.


Brosjyre - Sammen mot mobbing

Last ned Bokmål brosjyre
Pdf
Last ned Nynorsk brosjyre
Pdf

For mer informasjon, ta kontakt med

Ingrid Kvestad foto rune rolvsjord

Ingrid Kvestad Kvestad

Forsker I - Bergen
inkv@norceresearch.no
+47 56 10 72 53

Mona Elin Solberg

Forsker II - Bergen
moso@norceresearch.no
+47 56 10 72 80
ARXPE6805

Anita Skogstrand

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
ansk@norceresearch.no
+47 56 10 72 77