Videreutdanninger

RKBU Vest tilbyr etter- og videreutdanninger for fagfolk som arbeider med barn og ungdom i spesialisthelsetjenester, kommunale helsetjenester, kommunale og statlige barneverntjenester, barnehager og skoler.

Sist oppdatert: 14. jun. 2021

Målet er at all utdanning og opplæring skal være kunnskapsbasert, tilpasset tjenestenes ulike behov, fremme samhandling mellom profesjoner og etater, og bidra til å heve både individuell og kollektiv kompetanse.

Korona og smittevern

RKBU Vest følger Folkehelseinstituttets (FHI) sine anbefalinger om å begrense omgang med andre og redusere reiseaktiviteter av hensyn til fare for utsatte personer i samfunnet og for å redusere smittefare og spredning koronaviruset (SARS-CoV-2). Vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde normal drift ved senteret.

Siden vi ikke kan samles er alle våre kurs, seminarer, nettverk, veiledninger og andre aktiviteter som ikke kan flyttes over på digitale plattformer avlyst eller utsatt til etter 15. august. Aktuelle påmeldte deltakere får beskjed via e-post.

Etter- og videreutdanninger ved RKBU Vest

Kontaktperson:

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76