Kurs, utdanninger og møteplasser

RKBU Vest tilbyr etter- og videreutdanninger, kurs og nettverksbygging for fagfolk som arbeider med barn og ungdom i spesialisthelsetjenester, kommunale helsetjenester, kommunale og statlige barneverntjenester, barnehager og skoler.

Sist oppdatert: 21. jan. 2022

Målet er at all utdanning og opplæring skal være kunnskapsbasert, tilpasset tjenestenes ulike behov, fremme samhandling mellom profesjoner og etater, og bidra til å heve både individuell og kollektiv kompetanse.

Kurs

Etter- og videreutdanninger

Flere kurs og utdanninger som kommer i 2022

  • Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom, nytt kull høsten 2022.
  • Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår, nytt kull høsten 2022
  • Videreutdanning i familieterapi, nytt kull 2022/2023

Nettverk

Barnevernsforum er en digital møteplass for kunnskaps- og erfaringsdeling på barnevernsfeltet.

Kontaktperson:

WTFBE8319

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76
JJXB5614

Monica Berge

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
mobe@norceresearch.no
+47 56 10 72 11