Kurs, utdanninger og møteplasser

RKBU Vest tilbyr etter- og videreutdanninger, kurs og nettverksbygging for fagfolk som arbeider med barn og ungdom i spesialisthelsetjenester, kommunale helsetjenester, kommunale og statlige barneverntjenester, barnehager og skoler.

Sist oppdatert: 27. mai 2022

Målet er at all utdanning og opplæring skal være kunnskapsbasert, tilpasset tjenestenes ulike behov, fremme samhandling mellom profesjoner og etater, og bidra til å heve både individuell og kollektiv kompetanse.

Kurs

Etter- og videreutdanninger


Nettverk

Barnevernsforum er en digital møteplass for kunnskaps- og erfaringsdeling på barnevernsfeltet.

Barnevernsforum: Kulturformidling i fosterhjem for barn med minoritetsbakgrunn 10. mars 2022

Barnevernsforum: Sosioøkonomisk ulikhet - hvordan forstår og møter barnevernet familiene? 7. april 2022

Barnevernsforum: Utdanning for barn i barnevernet - status og tverretatlig samarbeid 19. mai 2022

Kontaktperson:

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76
JJXB5614

Monica Berge

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
mobe@norceresearch.no
+47 56 10 72 11