Videreutdanninger

RKBU Vest tilbyr etter- og videreutdanninger for fagfolk som arbeider med barn og ungdom i spesialisthelsetjenester, kommunale helsetjenester, kommunale og statlige barneverntjenester, barnehager og skoler.

Sist oppdatert: 26. feb. 2020

Målet er at all utdanning og opplæring skal være kunnskapsbasert, tilpasset tjenestenes ulike behov, fremme samhandling mellom profesjoner og etater, og bidra til å heve både individuell og kollektiv kompetanse.

Etter- og videreutdanninger ved RKBU Vest

Kontaktperson:

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - NORCE
evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76