Tidlig Inn

Formålet med opplæringsprogrammet Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid.

Sist oppdatert: 2. jul. 2019

Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste.

RKBU Vest skal understøtte sentrale satsinger og bidra til lokalt og regionalt utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet KoRus Bergen og KoRus Stavanger arbeider RKBU Vest med Tidlig Inn.

Les mer om Tidlig inn arbeidet i regionen på KoRus Stavanger sine nettsider og KoRus Bergen sine nettsider.