Tidlig Inn

Formålet med opplæringsprogrammet Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid.

Sist oppdatert: 2. jul. 2019