Skolesider

Her legger vi ut kurs, fagdager og annen informasjon til skoler som benytter Olweusprogrammet.

Sist oppdatert: 22. feb. 2021

Informasjon til deltakere på kurs, nettverk og veiledninger

RKBU Vest følger Folkehelseinstituttets (FHI) sine anbefalinger om å begrense omgang med andre og redusere reiseaktiviteter av hensyn til fare for utsatte personer i samfunnet og for å redusere smittefare og spredning koronaviruset (SARS-CoV-2). Derfor avlyser/utsetter vi alle planlagte kurs- seminar, veilednings- og undervisningsaktiviteter foreløpig frem til påske.

Det arbeides med alternative undervisningsmetoder for noen utdanninger og kurs for å sikre gjennomføring. Deltakere dette gjelder, og studenter blir informert nærmere om dette.

Aktuelt

Informasjon om Olweusprogrammets opplæring 2021/2022

Opplæring for skoler som arbeider etter team-modell og skoler som vil ha en instruktør med hovedansvaret for Olweus-arbeidet i kommunen/på skolen.

Opplæringen har totalt 4 samlinger med oppstart 21.-23. april 2021.
Samlingene vil i utgangspunktet finne sted i Bergen. Første samling blir digital på grunn av situasjonen med pandemien.
Rektor/daglig leder inviteres med på dag 1 av første samling, dag 1 i tredje samling og er obligatorisk
deltaker på dagskurs for System for kvalitetssikring som er siste samling i kursrekken.

Her
finner du mer detaljert informasjon om opplæringen og påmelding. Frist for påmelding er 19.mars 2021.

Den 27.oktober 2021 arrangerer Olweusprogrammet fagdag

Hva skaper varig effekt i arbeidet mot mobbing og antisosial adferd i skolen?


De alvorlige og omfattende konsekvensene av mobbing og antisosial adferd er godt kjent. Lovverket er klart, tiltakene er mange og viljen er god. Likevel mobbes årlig 30 000 til 40 000 barn og unge i norske grunnskoler. Mange skoler som har arbeidet med evidensbaserte programmer har sluttet med dem eller har mistet fokus på tiltakene. Hvordan skapes varig effekt av tiltak mot mobbing og antisosial adferd? Hva kjennetegner
skolene som oppnår gode resultater og gjør det over tid?
På denne fagdagen vil du via ulike tilnærminger få vite mer om hva som skaper og hva som kan hindre varig effekt av ulike tiltak i skolen.

Sted: Clarion Hotel Bergen
Klokken: 10.00 – 15.30
Pris: kroner 595,-
Lunsj blir servert
Program for dagen kommer

Påmelding

Nettverk for Olweusinstruktører og medlemmer av Olweusteam 28.oktober

Sammen med bidragsytere fra fagdagen vil vi se nærmere på hva vi kan ta med oss av kunnskap om hva som er bærekraftig og konkret hjelper barna i arbeidet vårt på skolene. Vi legger til rette for samarbeid på tvers av skoler og regioner, der målet er å løfte fram erfaringer og idéer til hvordan vi får til varig effekt.
Program for dagen kommer.
Sted: Clarion Hotel Bergen
Klokken: 09.00-14.00
lunsj blir servert

Påmelding

Oransje sone

I nytt kapittel 9A i opplæringsloven blir det slått fast at alle elever har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi vet at ikke alle elevene føler seg trygge på skoleplassen. «Oransje sone» er derfor et tiltak for å forbedre og forsterke innsatsen på skoleplassen i friminuttene. Det skal være et avgrenset sted på skoleplassen hvor det alltid skal være trygge, ivaretakende voksne tilstede som bærer oransje vester. Det skal være et tilbud til alle elever, men det skal spesielt være et tilbud til elever som ikke har noen å være sammen med eller føler seg utrygge. Det er viktig å understreke at «Oransje sone» er et tillegg til den ordinære inspeksjonsordningen. Skolens ordinære inspeksjon skal foregå som planlagt.

Presentasjoner fra fagdager

Vold i skolen - juridiske perspektiver Johan Sverre Rivertz
Pdf
Utfordringer. Håndtering "Hands on" v/Reidun Waag, rektor ved Kjøkkelvik skole
Pdf
Veier til vold – og ut av vold. Ungdom i risiko. Forsker emr Ragnhild Bjørnebekk, Forskningsavdelingen Politihøgskolen
Pdf
Olweusprogrammet - forebyggende arbeid mot mobbing og antisosial atferd. Stein Gorseth, RKBU Vest, NORCE
Pdf
Mobbingens psykologi og tiltaksprinsipper - Professor Erling Roland Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger
Pdf
Et evolusjonspsykologisk blikk på barn og unge som mobber andre - Førsteamanuensis Mons Bendixen ved Psykologisk institutt ved NTNU Trondheim
Pdf
Barnesamtalen - Den dialogiske samtalemetoden - Barnevernspedagog May Kristin Lindland ved Bjerke barneverntjeneste
Pdf
Hvorfor får ofte ikke barn som har vært utsatt for mobbing den oppfølgingen de trenger? – Hilde Slåtten, forsker RKBU Vest
Pdf
Hva gjør at noen barn som har vært utsatt for mobbing klarer seg bra, mens andre ikke klarer seg like bra? – Kyrre Breivik, forsker RKBU Vest
Pdf
Hva kan lærere bidra med når elever sliter med ettervirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing? – Gjertrud Ekerhovd, kommunepsykolog i Fjell kommune
Pdf