System for Kvalitetssikring

Sist oppdatert: 17. apr. 2020

Utsatt frist for re-sertifisering av Olweusskoler

På grunn av den spesielle situasjonen vi har hatt og vil ha en stund p.g.a. Covid-19 smitten og de utfordringene skolene må ha med oppgaver som blir skjøvet frem i tid, ser vi det som rimelig å utsette fristen for re-sertifisering av de skolene som etter planen skulle gjøre dette i løpet av våren 2020. Ny frist vil for innsending av rapport fra revisjonsmøtet er satt til Fredag 18.september 2020.

Det vil si at revisjonsmøtet bør avholdes senest i løpet av siste uken i august eller første uken i september. Dersom noen skoler ser mulighet for å foreta revisjon i løpet av våren, er det fullt mulig.

Avvik på grunn av hjemmeskole, digital undervisning.

Det kan ikke forventes at skolen har klart å gjennomføre klassemøter, pedagogiske samtalegruppemøter etter Olweusstandard i perioden med hjemmeskole. Dette må omtales i revisjonsrapporten som leveres fra skolene i høst og fra de skolene som skal levere rapport våren 2021. Disse avvikene må fanges opp og kort beskrives i avviksskjema. Det vil ikke bli forventet at skolene skal ta igjen eller sette inn andre tiltak for å gjenopprette disse avvikene i perioden med hjemmeskole, utover at arbeidet får et fornyet og solid fokus etter oppstart av normal skolehverdag.

NB! Husk å lagre og bruke dokumentene på egen maskin /server for å aktivere digital signatur!

Olweusprogrammets system for kvalitetssikring

Dokumentasjonsmaler

Sjekklister ved revisjon

Maler for sakshåndtering
Pdf