System for Kvalitetssikring

Sist oppdatert: 19. feb. 2021

Frist for innsending av rapport ved sertifisering av Olweusskoler 31.mai 2021


NB! Husk å lagre og bruke dokumentene på egen maskin /server for å aktivere digital signatur!

Olweusprogrammets system for kvalitetssikring

Dokumentasjonsmaler

Sjekklister ved revisjon

Maler for sakshåndtering
Pdf