Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer.

Bli en Olweusskole

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

E-post: Olweusprogrammet@norceresearch.no
Telefon: +47 56 10 72 23

Olweusprogrammet mot mobbing

Telefon
+47 56 10 72 23
Besøksadresse
Nygårdsgaten 112, Bergen
Postadresse
Olweusprogrammet, Postboks 22, 5838 Bergen