Kunnskapsbaserte tjenester

Vi bidrar med kunnskap om hva som er virksomme tiltak med å evaluere tiltak, tester og kartleggingsverktøy.

Sist oppdatert: 4. okt. 2019

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. RBUP Øst og Sør er ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest). Vi bruker systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon og for å evaluere måleegenskapene.
Målet med PsykTestBarn er å publisere artikler for tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning.

Kjell Morten Stormark er i fagpanelet fra RKBU Vest.Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak tilgjengelige i Norge. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Forskningsspørsmålet for alle artiklene i Ungsinn er følgende: Er tiltak X virksomt når det tilbys i vanlig praksis i Norge? Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet. RKBU Vest bidrar med fagfeller, i redaksjonen og som Ungsinnforfattere.

Kyrre Breivik, fra RKBU Vest, er assisterende redaktør.

Kontaktperson PsykTestBarn

SVZD5713

Kjell Morten Stormark

Forsker I, gruppeleder Psykisk folkehelse - Bergen
kjst@norceresearch.no
+47 56 10 72 83

Kontaktperson Ungsinn

IMG E4049

Kyrre Breivik

Forsker II - Bergen
kybr@norceresearch.no
+47 56 10 72 18