Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som bekymrer.

Sist oppdatert: 2. jul. 2019

Målet er å kvalitetsikre tidlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med familien det gjelder.

RKBU Vest skal understøtte sentrale satsinger og bidra til lokalt og regionalt utviklingsarbeid. I samarbeid med KoRus Bergen og KoRus Stavanger arbeider RKBU Vest med BTI-arbeidet i regionen.

Les mer om BTI arbeidet på KoRus Stavanger sine nettsider og KoRus Bergen sine nettsider.