RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

RKBU Vest følger Folkehelseinstituttets (FHI) og helsemyndighetenes retningslinjer, råd og anbefalinger for å redusere smittefare og bidra til å begrense spredningen av koronaviruset. Derfor har vi utsatt/avlyst alle våre aktiviteter som ikke kan gjennomføres på digitale plattformer, foreløpig ut april. Berørte deltakere blir kontaktet på e-post om planlagte endringer. Informasjonen oppdateres 15. april for resten av vårsemesteret. Ansatte ved RKBU Vest er oppfordret til å benytte hjemmekontor, men kan nås på e-post og telefon som vanlig. Du er velkommen til å kontakte oss med spørsmål knyttet til barn og unges psykiske helse og deres omsorgspersoner, eller om samarbeid av tiltak og prosjekter i tjenestene.

Informasjon til deltakere på kurs, seminarer, veiledning og utdanningene våre

RKBU Vest følger Folkehelseinstituttets (FHI) sine anbefalinger om å begrense omgang med andre og redusere reiseaktiviteter av hensyn til fare for utsatte personer i samfunnet og for å redusere smittefare og spredning koronaviruset (SARS-CoV-2). Derfor avlyser/utsetter vi alle planlagte kurs- seminar, veilednings- og undervisningsaktiviteter som ikke kan gjennomføres på digitale plattformer, foreløpig ut april. Berørte deltakere blir kontaktet på e-post om planlagte endringer. Informasjonen oppdateres 15. april for resten av vårsemesteret.

Prosjekter

Ta kontakt med RKBU Vest

Telefon
5558 8670
Besøksadresse
Nygårdsgaten 112-114, Bergen
Postadresse
Postboks 7810, 5020 Bergen
Følg oss

Aktuelt

Publikasjoner

2019