Utvikling og implementering av pakkeforløp i psykiatri.

Hennes phd-prosjekt har som siktemål å undersøke implementeringen av standardiserte pakkeløsninger i psykiatrien fra et organisatorisk perspektiv. Prosjektet består av tre delmål hvor hvert av disse undersøker ulike elementer (utvikling/implementering/utfall) av standardiserte pakkeløsninger, samt implikasjonene disse har i et avgrenset case studie som består av Kronstad DPS.