ung@hordaland og bruk av helsetjenester

Prosjektets mål er å få mer kunnskap om hva som kjennetegner de som mottar behandling i psykisk helsevern, sammenlignet med dem som ikke har fått oppfølging for sine vansker når det gjelder symptomer på psykiske vansker, helseatferd og funksjon i hverdagen. Blant annet vil vi se på hvordan psykiske vansker, resiliensfaktorer, søvnproblemer, helseatferd inkludert alkohol- og narkotikabruk, sosioøkonomisk status og familiefaktorer, og samspillet mellom slike faktorer er relatert til multiaksial klassifisering og oppfølging. I tillegg ønsker vi å se nærmere på hva som er karakteristisk for ungdommer med ulike diagnoser og multiaksial klassifisering på de nevnte områdene, og hvilken oppfølging de får i psykisk helsevern.

Å kombinere data fra ung@hordaland med Pasientregisteret gir unike muligheter til å koble informasjon om helse fra en stor epidemiologisk undersøkelse med informasjon om klassifisering og oppfølging i psykisk helsevern. En tilsvarende sammenstilling av disse datakildene ble foretatt ved første kobling, og vil nå forlenge perioden for å få en mer komplett forståelse av oppfølging innen psykisk helsevern for barn og unge.