Southern Ocean – Ice Shelf Interaction (SO-ICE)

Hva gjør vi

SO-ICE er eit European Space Agency (ESA) prosjekt som bruker toppmoderne jordobservasjonsteknikkar for å måle flyten og tjukkleiken på isbremmane i Weddellhavet i Antarktis. Observasjonar og modellering av havsirkulasjon vil deretter bli brukt for å undersøke korleis havet både driv og reagerer på endringar av isbremmane.