SFI DrillWell

DrillWell er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med hovedfokus på bore- og brønnforskning for økt utvinning av olje og gass.

Drillwell1

DrillWells overordnede mål er å bidra til økt sikkerhet for både mennesker og miljø, samt økt verdiskaping ved å effektivisere boreprosessen og brønnteknologier som øker utvinningsgraden. Forsknings- og utviklingsarbeidet omhandler i særlig grad:

• Optimalisering av boreprosessen

• Brønnkontroll

• Brønnintegritet

• Plugging & forlating av brønner

Teknologier modnes

Senteret er i en fase II, og en stor del av forskningsresultatene og de utviklede verktøyene er nå blitt modne. Et godt eksempel på dette er en software-applikasjon, som er utviklet i prosjektet: «Optimalisering av boreprosessen». Denne applikasjonen er brukt og installert av spin-off selskapet Sekal AS på flyteriggen Songa Enabler med meget overbevisende resultater.

Songa Foto Yngve Olsen Sæbbe
Songa. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Partnere

NORCE, ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), er vert for senteret, som ledes av Sigmund Stokka. I tillegg har DrillWell med SINTEF, Universitetet i Stavanger (UiS), Forskningsrådet og Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) som forskningspartnere. Forsknings- og utviklingsarbeidet utføres i tett samarbeid med 4 viktige industripartnere: Equinor, ConocoPhillips, Aker BP og Wintershall.

Internasjonalt samarbeid

DrillWell samarbeider med 8 universiteter, 4 i Texas, 2 i Canada og 2 i Frankrike. Hovedresultatene fra forskningen presenteres på internasjonale konferanser, i tidsskrifter og på DrillWell sitt årlige tekniske seminar.


Bare i løpet av 2017 har 50 forskere, 10 professorer, 6 PhD-studenter, 3 Post Docs og 12 studenter med mastergrad bidratt til senterets aktiviteter. Det årlige budsjettet ligger på rundt 45 millioner kroner.

DrillWell har egne nettsider
Les mer på www.drillwell.no