Motorseiling med elmotor – effekt på rekkevidde og hastighet

Mål: Optimalisert batteridrift ved motorseiling

Bidrag fra NORCE: Utvikle et program som kan gjøre denne optimaliseringen for ulike seilbåter under varierende forhold.

Nettsider: www.etechmiljo.no og www.silentsea.no