Brukerundersøkelse på legevakt prosjektbilde

Brukerundersøkelser på legevakt

Hva gjør vi

Brukerundersøkelse for legevakt er et spørreskjema som ble utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Spørreskjemaet skal fange opp pasienters erfaringer i møte med legevakt og er en viktig del av kvalitetsarbeid lokalt på legevakten.

Fra høsten 2019 tilbyr NKLM en elektronisk versjon av skjemaet. Legevakter som ønsker å bruke det elektroniske spørreskjema i sin brukerundersøkelse må henvende seg til brukerus.nklm@norceresearch.no. Alternativt kan legevakter benytte seg av papirskjema som er fritt tilgjengelig på våre nettsider. På nettsidene finnes det i tillegg omfattende skriftlig veiledning for gjennomføring av brukerundersøkelser på legevakt og diverse maler som kan tilpasses lokale forhold. Klikk her for å komme til dokumentarkivet.

FORARBEIDET LEGEVAKTEN MÅ GJØRE FØR HENVENDELSE TIL NKLM:

 • Utnevne ansvarlig(e) og kontaktperson(er) for brukerundersøkelsen
 • Lese «Praktisk veiledning for gjennomføring av elektronisk brukerundersøkelse»
 • Plan for pasientutvalg
 • Finne teknisk løsning for SMS-utsending (hvordan, hvem, når)
 • Lage gode prosedyrer for:
  • SMS-utsending
  • Registrering av antall utsendte SMS
  • Eventuelt håndtering av papirskjemaer
 • Lage pasientinformasjon (se mal på nettside)
 • Oppgavefordeling (se prosedyrer)
 • Informasjon til alle yrkesgrupper om planlagt undersøkelse

NKLM bistår i gjennomføringen av brukerundersøkelsen uten at det oppstår kostnader for den enkelte legevakt.

Prosjektgruppen ledes av Anita Hunsager. Tone Morken, Merete Allertsen og Line Remme Solberg er også med i prosjektet.

Aktuelt