Fastlegenes listelengde og pasientenes bruk av legevak