Årsstatistikk for LV bilde

Årsstatisstikk fra legevakt

Prosjektet har analysert elektroniske regningskort som er innsendt av legevaktsleger siden 2006. Det utarbeides årlige statistikker på bakgrunn av datafiler som er levert av Helfo/KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster).

Prosjektresultater

  • Tiende rapport fra NKLM kom i 2018, med data fra 2017. Rapporten viser blant annet at: Det var i overkant av 2 millioner legevaktkontakter i 2017. Konsultasjonstallet er relativt stabilt, men antall telefonkontakter er sterkt økende.
  • Det er sterkt økende bruk av uspesifikke diagnoser, 31 % av kontaktene i 2017. Dette svekker mulighetene til å fremskaffe nyttig og pålitelig statistikk over sykdomsutbredelsen blant pasienter i primærhelsetjenesten.
  • I 2017 deltok knapt 60 % av fastlegene (eller deres vikarer) og 38 % av fastlegespesialistene i legevakt.
  • Spesialister i allmennmedisin utførte 21 % av alle konsultasjonene.

Relaterte personer

20130205 201211 010
Steinar Hunskår