ung@hordaland og bruk av helsetjenester

Man vet lite om og i hvilken grad ungdom med psykiske vansker og rusmiddelbruk kommer i kontakt med helsevesenet. Forskerne ønsker derfor å koble informasjon om mentale helseproblemer og rusproblemer fra spørreundersøkelsen ung@hordaland (sak 2011/811 Barn i Bergen – runde 4) og opplysninger fra Norsk Pasientregister (NPR). Formålet er å øke kunnskap om hvorvidt ungdom med vansker får tilstrekkelig hjelp, om de får den hjelpen de trenger, og hvor mange som ikke mottar hjelp på tross av at de har vansker knyttet til psykisk helse. Kobling av data fra ung@hordaland og NPR vil gjelde om lag 1000 til 1500 av ungdommene. Samtykke fra ungdommene er tidligere innhentet i ung@hordaland, og søker legger ikke opp til å innhente nytt samtykke om kobling til nye data.