Kompetanseprosjekt: Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv. Hovedmålet med kompetanseprosjektet er å øke kunnskapen om inkluderingskultur på norske arbeidsplasser, og utvikle samarbeidsmodeller som overfører kunnskap til praksis i arbeidet for et mer