Yuqing Chang

Yuqing Chang

Forsker
Telefon: +47 51 87 56 13
Epost: yuch@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Yuqing Chang fullførte PhD graden (2015) i Petroleum Engineering ved The University of Oklahoma, USA. Hun har vært Forsker i NORCE siden 1/10-2018. Før dette var hun forsker i IRIS (fra 2014-2018) som senere fusionert til NORCE.

Hennes hovedfokus inkluderer optimalisering, dataassimilering, beslutningsstøttesystemer og usikkerhets kvantifisering.