Yngvar Larsen

Seniorforsker
Mobil: +47 907 91 839
Epost: ynla@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Publikasjoner