Tora Söderström Gaden

Tora Söderström Gaden

Stipendiat
Telefon: +47 56 10 72 29
Epost: toga@norceresearch.no
Kontoradresse: Nina Griegs gt. 4, 5015 Bergen, Norway

Jeg er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole, og er nå stipendiat på forskningsprosjektet Longitudinal study of music Therapy's Effectivenessfor Premature infants and their caregivers (LongSTEP) ved NORCE, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, Bergen. Jeg er særlig interessert i hva sang og musikk kan tilby sårbare sped- og småbarnsfamilier. Jeg er sertifisert i den kliniske musikkterapimodellen “First Sounds: Rhythm, Breath, Lullaby”, og sertifisert Newborn Behavioral Observation (NBO)-observatør. Jeg har klinisk erfaring fra barne- og ungdomsklikken ved Akershus universitetssykehus. Her startet jeg i 2017 "Prosjekt Samspill" ved avdeling for nyfødte, som den første systematiske innsatsen for implementering av musikkterapi på norske nyfødtintensivavdelinger.

Aktuelt