Tarje Iversen Wanvik

Tarje Iversen Wanvik

Forskningsleder Forecasting Engine
Epost: tawa@norceresearch.no
Kontoradresse: Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Dr Wanvik er samfunnsgeograf og kommunikator med utstrakt erfaring fra rådgivning og ledelse innen offentlig, privat og ideell sektor.

Interessefelt:

- Klimaendring: tilpasning og utslippskutt
- Byutvikling
- Sosial rettferdighet
- Bedrifters samfunnsansvar
- Styresett
- Omstridte energilandskaper

Aktuelt

Publikasjoner