Sissel Strickert

Administrasjons-og kommunikasjonssjef og Senior prosjektleder
Mobil: +47 992 97 689
Epost: sstr@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway