Sindre Myhr

Sindre Myhr

Seniorforsker
Epost: simy@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Sindre Myhr er utdannet samfunnsøkonom. Etter endt utdanning startet han i en forskerstilling i forskningsselskapet Norut. I Norut og senere NORCE har han vært sentral innen innsamling av data gjennom spørreundersøkelser, og kvantitative analyser innen en rekke felter. Han har deltatt i store prosjekter innen geografisk mobilitet, holdninger til miljøgifter, holdninger til teknologi i helsevesenet og omstilling til en grønn bioøkonomi. Han har bidratt i ulike kartlegginger av blant annet omdømme, demografi og arbeidsmarked, nødmeldetjenesten, næringsliv og kommuners næringsutvikling.

Publikasjoner