Ruth Østgaard Skotnes

Ruth Østgaard Skotnes

Forsker II
Telefon: +47 51 87 50 98
Epost: rsko@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Ruth Østgaard Skotnes har arbeidet i NORCE (tidligere IRIS) siden våren 2015. Hun har doktorgrad (PhD) i samfunnsvitenskap med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger (UiS) fra 2015. Videre har hun hovedfag (Cand. Polit.) i Administrasjon og organisasjonsvitenskap (Adm.org.) fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2007.

Temaet for hennes doktorgradsavhandling er IKT-sikkerhet i kraftsektoren og avhandlingen har tittelen: “Challenges for safety and security management of network companies due to increased use of ICT in the electric power supply sector”.

Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet IKT-/cybersikkerhet, beskyttelse av kritiske infrastrukturer, sårbarhet og teknologi, risiko- og krisekommunikasjon, risikopersepsjon, sikkerhetsklima/-kultur og standardisering og regulering av risiko.

Hun har erfaring fra forskningsprosjekter om blant annet sikkerhetsklima-/kultur i energi-/kraftsektoren, digitalisering og sikkerhet i petroleumssektoren, sikkerhetsklima i bygg- og anleggssektoren og sosial aksept av bruk av hydrogen som energibærer. Hun har ledet prosjektene "Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer" og "Sikkerhetskultur i vann- og kraftsektorene" (i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)). Hun har erfaring med bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Forsker Standup 2019

Aktuelt

Publikasjoner