Nora Stray

Forskningsleder Modellering og Simulering
Epost: nost@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway