Nora Stray

Forskningsleder Modellering og Simulering
Mobil: +47 403 24 165
Epost: nost@norceresearch.no
Kontoradresse: Tordenskjolds gate 9, 4. etg., 4612 Kristiansand, Norway
  • Avdeling
    Teknologi