Nora Stray

Forskningsleder Modellering og Simulering
Mobil: +47 403 24 165
Epost: nost@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Publikasjoner