Nina Hjertvikrem

Forsker III
Telefon: +47 51 87 54 55
Epost: nihj@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway
  • Avdeling
    Samfunn