Martin Gjelsvik

Forskningsleder
Telefon: +47 51 87 50 52
Mobil: +47 900 59 827
Epost: magj@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Publikasjoner