Martin Flügge

Martin Flügge

Forsker
Mobil: +47 452 25 376
Epost: mafl@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er utdannet meteorolog og oseanograf fra Universitetet i Bergen og forsker på fornybar energi, med hovedfokus på Offshore Vindenergi. Jeg utvikler og deltar i forskningsprosjekt rettet mot industrikunder og forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet. Jeg kan også være behjelpelig med geofysiske konsulenttjenester, som også inkluderer bruk av fjernmåling med Lidar og mikrobølgeradiometer. Jeg har også kompetanse vedrørende bruk av WindScanner systemet utviklet av DTU og bevegelseskompensasjon av Lidar og sonisk anemometer målinger utført fra flytende måleplattformer.