Markus Eckerstorfer

Markus Eckerstorfer

Seniorforsker
Mobil: +47 926 78 797
Epost: maec@norceresearch.no
Kontoradresse: Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Jeg er snøskredforsker med en MSc-grad i kartografi og geoinformasjon fra Universitetet i Wien og en doktorgrad i fysisk geografi fra Universitetssenteret på Svalbard og Universitetet i Oslo.

I min vitenskapelige karriere så langt har jeg arbeidet med flere aspekter ved snøskredvarsling, og bidratt til å redusere usikkerheten i prognoseprosessen.I min MSc-avhandling jobbet jeg med kartografisk visualisering av snøskredfare. I løpet av doktorgraden gjennomførte jeg et feltbasert overvåkningsprogram for snøskredaktivitet rundt Longyearbyen, Svalbard, med spesiell vekt på snøskavler.

Siden 2013 jobber jeg hos NORCE (tidligere Norut) i Jordobservasjonsgruppen. Sammen med kollegene mine har vi utviklet et prosesseringssystem som automatisk detekterer snøskred i store regioner over hele vintre ved hjelp av radarbilder levert av Sentinel-1 satellittene. Prosesseringssystemet vårt vil bli brukt av NVE i deres daglige snøskredvarsling fra vinteren 2019/2020. Romlig-tidsmessige komplette data om snøskredaktivitet er kritisk informasjon for NVE ved vurdering av nåværende og fremtidig snøskredfare.

Den generiske karakteren av prosesseringssystemet vårt gjør det mulig for oss å detektere snøskredaktivitet over hele verden, og vi utvikler for tiden en slik global tjeneste for European Space Agency.

Aktuelt

Publikasjoner