Liv Gunnhild Qvale

Seniorkonsulent GAMUT
Telefon: +47 56 10 72 72
Epost: liqv@norceresearch.no
Kontoradresse: Nina Griegs gt. 4, 5015 Bergen, Norway
  • Avdeling
    Helse og samfunn

Aktuelt