Kristian Jansen

Forsker
Epost: krja@norceresearch.no
Kontoradresse: Kalfarveien 31, 5018 Bergen, Norway

Ekspertise:

  • omsorg ved livets slutt
  • sykehjemsmedisin

Om personen

Cand.med 2005 (Universitetet i Bergen, UiB), spesialist i allmennmedisin siden 2014, Ph.D i 2017.

Har etter turnus i Trondheim jobbet på sykehjem, fulltid ved Løvåsen sykehjem i Bergen i 2007-2009, deltid på Samnangerheimen 2009-2017, og som sykehjemsoverlege på Løvåsen sykehjem fra 2018. Fastlege ved Samnanger legekontor 2009-2018, med ett års vikariat som kommuneoverlege i Samnanger 2013-2014, og fra 2018 ved Sletten Allmennpraksis i 50%.

Stipendiat ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet i perioden 2012-2017, og disputerte i november 2017 med avhandlingen ”End of life care in nursing homes: Palliative drug prescribing and doctors' existential vulnerability”. Er prosjektmedarbeider i EU prosjektet SELFIE, samt et aksjonsforskningsprosjekt om uro i sykehjem.

Sitter i kurskomiteen for kurs i alders- og sykehjemsmedisin i Bergen, og i Bergen Kommunes prosjektgruppe for Helhetlig omsorg for sykehjemsbeboere i livets sluttfase.

Forskningsinteressser inkluderer eldremedisin, sykehjemsmedisin, omsorg ved livets slutt, lindrende behandling, og eksistensielle yrkesutfordringer.