Kirsti Malterud

Kirsti Malterud

Forsker
Telefon: +47 56 10 72 59
Epost: kima@norceresearch.no
Kontoradresse: Årstadveien 19, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

•Helse og helsetjenester blant sårbare​befolknings​grupp​er

•​Levekår blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT)

•​Medisinsk teori​

•Kvalitative forskningsmetoder

Om personen

Cand.med. 1975 (Universitetet i Bergen - UiB), dr.med. 1990 (UiB) med avhandlingen «Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter.

Fastlege i Oslo (Stovner, Rodeløkka) og Bergen (Ulriksdal, Fjellsiden) 1977-2011, spesialist i allmennmedisin fra 1985.

Kombistilling som fastlege Bergen kommune og førsteamanuensis UiB fra 1987, professor i allmennmedisin, UiB (1992-2007 + 2010-dd). Professor II i medisinsk kvinneforskning, UiO (1994-2001). Professor i allmennmedisin Københavns Universitet (2001-2004). Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen praksis, København (1998-2007 + 2012-dd). Forsker I ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse (2007 – dd).

Malterud har arbeidet med forskning om medisinsk kommunikasjon, kvinners helse, klinisk kunnskap, medisinsk uforklarte helseplager (spesielt kroniske muskelsmerter og CFS/ME), fedme, alkoholproblemer, seksuell orientering, livets slutt. Fellesnevneren for de fleste av prosjektene er pasientperspektiver på sårbarhet i møte med helsetjenesten. Har også gjennom en årrekke bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent i medisinsk forskning.

Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler og fulgt mange kandidater frem til ph.d.-graden som hoved- eller medveileder, mer info her.

Aktuelt

Publikasjoner