Kari Anne Holte

Forskningsleder
Telefon: +47 51 87 51 81
Epost: kaho@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Publikasjoner